İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Yüksekokulumuza intikal eden öğrenciler hakkında

İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Yüksekokulumuza intikal eden öğrencilerimizin müfredat, intibak, sesteme giriş, kayıt ve öğrenim ücretleri ve diğer eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili sorunlarını çözmek için geliştirilmiş komisyon üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Komisyon üyeleri:

Prof. Dr. Yaşar KABATAŞ (Bölüm Koordinatörü)

Prof. Dr. M. Hanifi AYBOĞA

Öğr. Gör. Şenol ALTUN

Öğr. Gör. Dr. Zeynep TAÇGIN

Nebahat ARSLAN AVCI (Yüksekokul Sekreteri)

HIZLI ERİŞİM